اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۱۱۵۱۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۱۱۴۹۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۱۱۴۸۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۸۴۶۰۴۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساژ خیام ، طبقه 3 ، پلاک 380

آراد صنعت 33114944

تلفن

  • ۳۳۱۱۵۱۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۱۱۴۹۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۱۱۴۸۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۲۸۴۶۰۴۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساژ خیام ، طبقه 3 ، پلاک 380