آراد صنعت 33114944

آراد صنعت 33114944

---
این

تجهیزات

مجموعه

کاملی از

انواع لوله

SCH160

# - SCH80# - SCH40# - SCH10 و شیرآلات شامل :

فلکه های کشویی

،

سوزنی

،

شیر توپی

،

خودکار

،

صافی

و

اتصالات

در کلاس های 150-2500 و

متریالهای